Het nut van 'Sorry voor Alles' is wel erg ver te zoeken

22-11-2017

In de categorie Totaal Overbodige Programma's' presenteren wij u vandaag: 'Sorry voor Alles'. Deze geheimecameraspelshow is sinds twee weken te zien bij AvroTros en het van oorsprong Belgische concept staat volop in het nieuws: de bedenkers en makers van de Vlaamse oerversie wonnen gisteren een Amerikaanse Emmy Award in de categorie 'non scripted entertainment'. Mijn eigen niet-geamuseerdheid is ook met geen pen te beschrijven.

Want waar ik niet overheen kom is de simpele vraag: mag je een argeloze persoon een maand lang met een verborgen camera filmen? Mijn maag krimpt van nee.

De kandidaten in 'Sorry voor Alles' ontdekken tijdens een verrassingsshow dat allerlei momenten uit hun recente leven stiekem zijn vastgelegd. Waarbij vaak sprake was van een soort test. Heb je ooit beweerd nooit te zullen valsspelen, dan wordt dat bijvoorbeeld uitgeprobeerd tijdens een gefilmd spelletje. Blijk je inderdaad een Joris Goedbloed, dan scoor je punten. Val je door de mand? Tja, dan sta je in je hemd.

Vrienden en familieleden zaten in het complot en zitten tijdens de eindshow als publiek in de zaal. De totaal overrompelde kandidaten weten niet wat hen overkomt als ze opeens te midden van al die mensen in de schijnwerpers staan. De hoofdpersoon uit de eerste aflevering kon van verbijstering nauwelijks stoppen met huilen toen presentator Jan Smit uitlegde in welke 'Truman Show' ze terecht was gekomen.

Want herinnert u zich die film nog met Jim Carrey, over een man wiens hele leven stiekem wordt geregisseerd om als tv-amusement te dienen? Uit een interview - van Newsmonkey - met de nu dus gelauwerde bedenker van 'Sorry voor Alles' vertelt deze jonge Belg Kamiel de Bruyne (25) dat 'The Truman Show' zijn inspiratiebron was. Maar waar deze film het debat over het belang van privacy leek te willen aankaarten, kan ik als diepere betekenis van 'Sorry voor Alles' alleen maar oppervlakkig vermaak verzinnen. Waaraan de kandidaten een reisje naar Cuba of een ontmoeting met Karin Bloemen kunnen overhouden. En wellicht een zenuwtic van 'er staat hier toch nergens een camera?'.

Voor de kijker rest de vraag: hoort dit amusement thuis bij de publieke omroep? Officieel verlangt de mediawet een snufje cultuur of educatie of maatschappelijke relevantie wanneer we pret maken op net 1, 2 of 3. Nu wil ik niet roomser dan de paus zijn, maar het Nut van 't Algemeen is hier wel erg ver te zoeken.

Het doet er blijkbaar niet toe. Toen Jan Smit door onze topondervrager Jeroen Pauw werd 'geïnterviewd' over dit nieuwe programma, kwamen privacy-aspect noch relevantiekwestie aan de orde. Wel had de redactie van Pauw zelf achter Jan Smits rug om een moddergevecht georganiseerd in diens café in Volendam. Ja, lachen man.

En wat de toekomst brengen moge? Bedenker De Bruyne vertelt in voornoemd interview dat het met zijn creatieve brein alle kanten op kan gaan. Zo verzamelt hij tv-fragmenten van decors waarin Ikea-spulletjes te zien zijn en zet die beelden op een blog. En daar kijken dan weer mensen naar! "Ik wou eigenlijk altijd professioneel onnozelaar worden", zo omschrijft hij zijn ambitie.

We moeten hem inmiddels feliciteren met het behaalde resultaat.

 <<<later                                                                                            eerder>>>